บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด"

บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด


51/464 หมู่บ้านพฤกษา 17 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/464 หมู่บ้านพฤกษา 17 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0135558000570
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิสดอม ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*