บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด"

บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการการเงิน ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการแก่องค์กร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด


29/3 หมู่บ้านเสนากรีนวิลล์ หมู่ที่ 1 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/3 หมู่บ้านเสนากรีนวิลล์ หมู่ที่ 1 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด

ได้แก่ 0135558000600
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเจเอส ออดิทแอนด์แอคเคาท์ จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*