บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า ขายส่ง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อทดสอบปริมาณ และคุณภาพของสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด


55 ซอยรังสิต-นครนายก 33 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

55 ซอยรังสิต-นครนายก 33 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0135558000618
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*