บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า จำหน่าย กล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


23/208 หมู่ที่ 6 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/208 หมู่ที่ 6 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0135558000626
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิง เบลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*