บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้ดูผลประโยชน์และาจัดการทรัพย์ให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


29/1 หมู่ที่ 8 ถนนรังสิต-นครนายก ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/1 หมู่ที่ 8 ถนนรังสิต-นครนายก ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

แผนที่บริษัท บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0135558000642
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินวิเดีย แอดวานซ์ เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*