บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด"

บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสีทาอาคาร วีอุตสาหกรรม ทินเนอร์ แลคเกอร์ น้ำมันวานิช น้ำยาฟอก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด


8/88 หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/88 หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0135558000669
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลุมพินีเพ้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*