บริษัท วริศรา เครน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วริศรา เครน จำกัด"

บริษัท วริศรา เครน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วริศรา เครน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วริศรา เครน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าและบริการรถเครน รถบรรทุก รถบรรทุกติดเครนทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วริศรา เครน จำกัด


1/9 หมู่ที่ 3 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วริศรา เครน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/9 หมู่ที่ 3 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท วริศรา เครน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วริศรา เครน จำกัด

ได้แก่ 0135558000685
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วริศรา เครน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วริศรา เครน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*