บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด"

บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาถมดิน ลูกรัง หิน ทราย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด


12 หมู่ที่ 9 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 หมู่ที่ 9 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด

ได้แก่ 0135558000707
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.เจริญทรัพย์ 999 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*