บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด"

บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด


91/251 หมู่บ้านซื่อตรง หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/251 หมู่บ้านซื่อตรง หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด

ได้แก่ 0135558000804
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ต้นกำเนิด เอ็นเนอร์จี้ ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*