บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


71/106 หมู่ที่ 4 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/106 หมู่ที่ 4 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558000812
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีโต้ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*