บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด"

บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ อลูมิเนียมและรับติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด


49/129 หมู่ที่ 4 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/129 หมู่ที่ 4 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0135558000839
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.ที.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*