บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด"

บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด


31/5 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/5 หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0135558000847
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามพรีเฟล็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*