บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด"

บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการจัดสัมมนา ฝึกอบรม สอนภาษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด


60/296 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา 2 รังสิต หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/296 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา 2 รังสิต หมู่ที่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0135558000901
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*