บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด"

บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องยนต์ รถบรรทุก รถแทรดเตอร์ เครื่องมือการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด


5/13 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/13 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด

ได้แก่ 0135558000987
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.เจ. ซัพพลาย(2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*