บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด"

บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับฝากซื้อขาย บ้าน ทาวเฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม มือสอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด


69/118 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/118 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558001029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบสเบสวิชชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*