บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด"

บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าชั้นมูลฐานอื่นๆๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด


2/23 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/23 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด

ได้แก่ 0135558001061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี เอส พรีแฟบ เพอร์เฟค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*