บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด"

บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด


55/241 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/241 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0135558001100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอทีพี ทิคเก็ต แอนด์ ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*