บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด"

บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด


98/98 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/98 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558001126
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส พี มาร์เกตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*