บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด"

บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย จัดหาคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด


63/238 พฤกษาวิลล์ 36 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/238 พฤกษาวิลล์ 36 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558001169
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*