บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์โรงงานและเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด


136/27-28 หมู่ที่ 21 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

136/27-28 หมู่ที่ 21 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558001207
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีอาร์.ไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*