บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมางานระบบสุขาภิบาลและงานระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


14/3 หมู่ที่ 2 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/3 หมู่ที่ 2 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0135558001240
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีดำรงไชย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*