บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด"

บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้าและส่งออก อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด


41/204 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/204 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด

ได้แก่ 0135558001258
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ พี เมดิเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*