บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัด"

บริษัท ลิ้มเสนา  แก๊ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัด


29/15 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/15 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัด

ได้แก่ 0135558001266
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิ้มเสนา แก๊ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*