บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท วัฒนา  เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่น เครื่องมือ เครื่องจักรฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด


49/336 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/336 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0135558001312
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัฒนา เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*