บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับบริการด้านทำบัญชี ภาษีอากร พร้อมให้คำปรึกษาทางธุรกิจทางด้านบริหารการเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด


99/175 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/175 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0135558001339
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอดีบีเอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*