บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด"

บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการประกอบ ติดตั้งโครงสร้างเวที ออกแบบและรับเขียนแบบเกี่ยวกับงานโครงสร้างเวที

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด


25/5 หมู่ที่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/5 หมู่ที่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด

ได้แก่ 0135558001355
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟร้อนท์ สเตจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*