บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด"

บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและส่งออก จำหน่ายปลีกและส่งผักและผลไม้ เนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารแช่แข็ง อาหารปรุงสำเร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด


26/82 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/82 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด

ได้แก่ 0135558001401
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอล. ไลน์ ฟูดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*