บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


89/32-33 หมู่ที่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/32-33 หมู่ที่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0135558001428
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรดปราน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*