บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการขนส่ง(สินค้าทั่วไป)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด


80/9 หมู่ที่ 7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/9 หมู่ที่ 7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0135558001452
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองอำนวย โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*