บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ขายอะไหล่เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด


802/84 หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

802/84 หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0135558001487
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พียูวี ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*