บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายติดตั้งบำรุงรักษา บริการซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


49/607 หมู่บ้านบุศรินทร์ หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/607 หมู่บ้านบุศรินทร์ หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558001517
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*