บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด"

บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และน้ำยาเคมีทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งนำเข้า และส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด


55/161 หมู่บ้านวิสต้าวิลล์ คลอง 3 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/161 หมู่บ้านวิสต้าวิลล์ คลอง 3 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด

ได้แก่ 0135558001550
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟิร์สลี่ เมดิคอลแคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*