บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร และที่ปรึกษากฎหมายรวมทั้งวางระบบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด


50/894 หมู่ที่ 1 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/894 หมู่ที่ 1 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0135558001614
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอฟแอนด์เอ โปรเกรส คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*