บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด"

บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 9,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด


790 ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 6 แยก 3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

790 ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 6 แยก 3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด

ได้แก่ 0135558001703
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นายช่าง อีพีซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*