บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมทางกฎหมายและบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด


802/870 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

802/870 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558001711
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์นาคี ออลล์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*