บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด"

บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการงานที่ปรึกษา ระบบไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้า งานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กังหันลม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด


11/183 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/183 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด

ได้แก่ 0135558001789
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เขาพริก วินด์ ฟาร์ม จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*