บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด


92/148 หมู่ที่ 7 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/148 หมู่ที่ 7 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558001851
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพบูลย์สิน คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*