บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด"

บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และให้บริการต่างๆเกี่ยวกับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด


53/1843 หมู่ที่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

53/1843 หมู่ที่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด

ได้แก่ 0135558001886
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หลวงสนาม ออโต้ เอ็กเพิร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*