บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องและอุปกรณ์การผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด


1/802-3 การ์เด้นท์โฮม ช๊อปปิ้ง พลาซ่า หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/802-3 การ์เด้นท์โฮม ช๊อปปิ้ง พลาซ่า หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0135558002009
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*