บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด และหรือบริษัทมหาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด


1/802-3 การ์เด้นท์โฮม ช๊อปปิ้ง พลาซ่า หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/802-3 การ์เด้นท์โฮม ช๊อปปิ้ง พลาซ่า หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0135558002025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอซีที โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*