บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด"

บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่ง ปลีก สินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด


69/108 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/108 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด

ได้แก่ 0135558002157
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมาร์ท นาโน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*