บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด"

บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านให้คำปรึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด


22/17 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา 11 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/17 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา 11 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด

ได้แก่ 0135558002173
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอล เอ คอนเซ้าท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*