บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด"

บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการผลิตงานชิ้นส่วนผลิตงานตามแบบรับงานกลึงโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด


79/45 หมู่ที่ 5 ถนนไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/45 หมู่ที่ 5 ถนนไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0135558002203
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*