บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด"

บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด


189/125 หมู่บ้านปิยะทรัพย์ หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/125 หมู่บ้านปิยะทรัพย์ หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

แผนที่บริษัท บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด

ได้แก่ 0135558002238
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พุทธประทีป ทัวร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*