บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด"

บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องครัว สแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม สังกะสี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด


12/641 หมู่ที่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/641 หมู่ที่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด

ได้แก่ 0135558002246
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลายไทย สแตนเลส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*