บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด"

บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องมือทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด


75 หมู่บ้านปรีชา ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 8 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด ตั้งอยู่ที่

75 หมู่บ้านปรีชา ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 8 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด

ได้แก่ 0135558002254
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.เจ.เค ฟาร์มา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*