บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด"

บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด


28/489 หมู่บ้านพฤกษา 9 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/489 หมู่บ้านพฤกษา 9 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด

ได้แก่ 0135558002289
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พงษ์เพชร การช่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*