บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จัดจำหน่าย ขนม ของขบเขี้ยว อาหารว่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


54/15 หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/15 หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558002297
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*