บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าต่างๆ ตามวัตถุประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด


50/1004 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/1004 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0135558002378
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อี-ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*