บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับประมูลสินค้าอุปโภคบริโภคและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งซื้อและจำหน่ายผ้าสต๊อก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด


33/37 หมู่ที่ 10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/37 หมู่ที่ 10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558002726
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.ที.999 คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*